Update 22 maart 2020

 

De bisschoppen hebben besloten (in verband met het coronavirus) dat alle weekend-vieringen zijn afgelast, in elk geval tot en met 13 april.

Dus geen vieringen in de Goede Week en evenmin op Pasen.

Ook de koorrepetities van 25 maart en 1 en 8 april vervallen.

Hoe het daarna allemaal verder gaat, zal te zijner tijd worden medegedeeld.

 

14e mis, K blz. 128 Kyrie 14
14e mis, G blz. 128 Gloria 14
14e mis, S blz. 130 Sanctus 14
14e mis, AD blz. 130 AgnusDei 14

 

22 maart 2020: 4e zondag van de Veertigdagentijd [A]
    Deze viering gaat niet door!    

 

29 maart 2020: 5e zondag van de Veertigdagentijd [A]
    Deze viering gaat niet door!